گاردان جلو استوک بی ام و X3

گاردان جلو بی ام و X3 E83

گاردان جلو بی ام و ایکس تری به صورت استوک در فروشگاه مستر بی ام و موجود می باشد.